مرکز تخصصی جغرافیای تاریخ اسلام

کاخ سبز معاویه

      

خَضْراءُ مُعاوِیَه نام کاخی است در دمشق که معاویه بن ابی سفیان آن را ساخت و 40 سال از عمر خویش را در آن گذراند. (فضائل الشام، ص329؛ البدایة و النهایة، ج9 ص145) گر چه اصل این بناء متعلق به دوره روم بوده (تاريخ مدينة دمشق، ج‏2، ص363) اما وی در زمان خلافت عثمان (البلدان ابن الفقیه، ص159) آن را به طور کامل از نو ساخت.

دلیل نام گذاری آن به خَضراء، وجود گنبدی سبز رنگ بود بر فراز آن. (فضائل الشام، ص329؛ خطط الشام، ج5 ص246)

معاویه برای ساخت این کاخ، هزینه هنگفتی را صرف کرد، که تا پیش از آن در میان مسلمانان سابقه نداشت و به گفته مقدسی به اندازه 18 بار قاطر طلا بوده است (احسن التقاسیم، ص160) و همین امر واکنش انتقاد آمیز ابوذر غفاری را به دنبال داشت. (انساب الاشراف ج5 ص542 چاپ دار الفكر؛ البلدان ابن الفقیه، ص442 و 443؛ تاريخ مدينة دمشق، ج‏66، ص174)

محل این کاخ که محل استقرار حکمرانان اموی بود، رو به روی دیوار جنوبی مسجد جامع (مسجد اموی) قرار داشت که اکنون اثری از آن بر جای نمانده است.اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی