مرکز تخصصی جغرافیای تاریخ اسلام

نَسا

      

ویرانه های شهر باستانی نَسا در 11 کیلومتری غرب عشق آباد پایتخت ترکمنستان قرار دارد. این شهر در اوایل سده سوم پیش از میلاد، زمانی که اشکانیان قدرت را در ایران به دست گرفتند سکونتگاه نخستین شاهان اشکانی بوده است. (پایتخت اشکانیان در دوران اوج سلطنت آنها، تیسفون و سلوکیه در نزدیک رود دجله بود.)

ویرانه های شهر باستانی نسا در غرب عشق آباد

اهمیت نَسا در دوره حکمرانی ساسانیان به طور نسبی افول کرد، اما پس از ظهور اسلام این شهر بار دیگر از شهرهای مهم خراسان گردید.

جغرافیدانان مسلمان، حاصلخیزی و فراوانی آب و بستانهای این شهر را ستوده اند. (ر.ک: المسالك و الممالك اصطخرى، چاپ مصر، ص154؛ حدود العالم، ص115؛ صورة الارض، ج‏2 ص445؛ احسن التقاسيم، ص320)

از شخصیتهای مهم این شهر در سده های نخستین هجری می توان این اشخاص را نام برد:

1.   حميد بن مخلد (زنجويه) بن قتيبه ازدي نَسائي‏ معروف به «ابن زنجویه» (درگذشته 251 هـ.ق) از حدیث شناسان اهل تسنن و صاحب کتابهای «الاموال» و «الترغیب و الترهیب»

2.   ابو بكر محمد بن علي بن عبّاس نَسائي (درگذشته 301 هـ.ق)، از حدیث شناسان اهل تسنن؛

3.   ابو عبد الرحمان احمد بن شعيب بن علي بن سنان نَسائي (درگذشته 303 هـ.ق)، از محدّثان بزرگ و صاحب کتاب «السُنن الکُبری» (معروف به سُنن نسائی) یکی از کتابهای ششگانه مهم حدیث اهل تسنن؛

4.         ابو القاسم عبد اللّه بن احمد بن محمد بن يعقوب نَسائي (درگذشته 382 هـ.ق)، از حدیث شناسان و  فقهای شافعي و از استادان حاکم نیشابوریاضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی