تِهامَه

مطابق تقسیم بندی کهن و معروف، شبه جزیره عربستان، پنج بخش عمده داشته که یکی از بخش های آن تهَامَه - بر وزن فِعاله - نامیده می شده است. تهامه کرانه شرقی دریای قُلْزُم [سُرخ] است که پهنه باریک و بسیار طولانی آن از شرق به کوه های سَرات محدود بوده و به دلیل پستی ارتفاع آن، غَوْر یا سافِلَه نیز نامیده می شد. بخش هایی از تِهامه که در کنار کوه های سرات یمن قرار داشت، به تِهَامَه یَمَن نامور بوده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع: اطلس تاریخ اسلام، ج1، ص 302.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی