جزيره نام سرزميني است بين دجله و فرات كه شهرهاي مختلفي ازجمله موصل و راس العين و بلد و رقه و انبار و نصيبين و عانه و هيت  و منبج  و غيره را در بر مي گيرد و قسمت شمالي بين النهرين را شامل مي شد و قسمت جنوبي بين النهرين را عراق مي نامیدند كه بعدها بر قسمت شمالي نيز اطلاق شد (اين منطقه محل سه قبيله بكر و ربيعه و مضر بوده است).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم البلدان ج2ص134وج3ص59وج5ص288

حدود العالم ص162و  163

معجم ما استعجم ج2 ص623

الامكنه والمياه ج1ص293

الروض المعطار ص 265و 577

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی