شاذَروان
زماني که در بازسازي کعبه، خانه خدا قدري کوچک تر از بناي ابراهيمي ساخته شد، براي مشخص شدن ابعاد اصلي، فضاي عقب رفته را با ساخت سکويي کم ارتفاع، نشانه نهادند. اين سکو همان سنگ های برآمده  و شيب دار اطراف خانه خداست که در سه جهت شرقي، غربي و يماني ديده می شود و شاذروان نام دارد؛ دهخدا شاذروان‏ را معرّب شادروان ذكركرده و معناى آن را پايه و اساس دانسته است.‏

در برخي كتاب ها راجع به بناي شاذروان اينگونه آمده است: شاذروان از ساخته ‏هاى حَجّاج (و بنا به نظر برخي ديگر ابن زبير) بوده كه آن را جهت استحكام خانه كعبه‏ در مقابل تأثير باران و سيل بنا كرد و دليل آن اصطلاح شاذروان است كه بر آن قرار داده ‏اند؛ زيرا در زمان حَجاج تعدادى كارگر ساختمانى ايرانى براى ساختمان كعبه به مكه آمدند و اين اصطلاح كه كلمه ‏اى است فارسى، از آن تاريخ بر آن اطلاق شده است. در كتاب «اغانى» از ابن سريح نقل شده است كه اصطلاح شاذروان و ميزاب هر دو از كلمات فارسى بوده ‏اند و از هنگامى ‏كه تعدادى كارگر ايرانى جهت ساختمان كعبه به مكه آمدند، در بين مردم رواج يافت؛ البته سنگ هاي كنار ديوار بيت (روبه روی حجر) جزو شاذروان نيست. (1) در اوايل سال 670 هجري شاذروان به صورت پله بود و گاهی افراد هنگام طواف از روي آن عبور مي کردند. بعدها برای جلوگيری از اين کار(2) ساختار شاذروان تغيير يافت و به شکل کنوني در آمد تا به علت شيب آن کسی نتواند هنگام طواف بر آن بگذرد. شاذَروان کنوني از ساخته هاي سلطان مراد چهارم در هنگام تجديد بنای کعبه به سال 1040 هجري است. (3) جنس شاذروان از سنگ مرمر و رخام است و ارتفاع قسمت های مختلف آن از زمين متفاوت است. (4)

...............................................................................................
1. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، فاسي المکي، ج1، ص 216.
2. فقها شاذروان را جزو خانه کعبه مي دانند که نبايد هنگام طواف بر روي آن راه رفت؛ از اين رو ساختار شيب دار آن از باطل شدن طواف جلوگيری می کند.
3. التاريخ القويم لمکة و البيت الله الحکيم، ج3، ص 288.
4. معالم مکة و المدينة بين الماضي و الحاضر، ص 64.

 

منبع: اصطلاح نامه گروه جغرافیای تاریخی موسسه اطلس تاریخ شیعه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی