از ویژگی های معماری یثرب پیش از اسلام، قلعه سازی بود که به آن «اُطُم» می گفتند. جنگ های طوایف یثرب با یکدیگر و با بیگانگان، ساختن قلعه ها را رواج داده بود. اُطُم ها، چندان  شباهتی به قلعه های موجود در سرزمین های دیگر نداشته و از سبک خاصی برخوردار بودند. سادگی و فقدان پیچیدگی ها و ظرافت های معماری را از ویژگی های آنها می توان برشمرد.

در ساخت اُطُم از سنگ هایی با حجم های گوناگون استفاده و میان آنها گِل ریخته می شد. همچنین تختگاه و سکّوهای بلندی داشت که برای هوا خوری و اِشراف بر پیرامون قلعه سودمند بود. هنگام جنگ اُطُم نشینان به درون آن پناه می بردند و از فراز قلعه، سنگ و مانند آن بر سر مهاجمان می ریختند و خود را از گزند دشمنان ایمن نگه می داشتند. گونه ای دیگر از قلعه های یثرب «حصِِنْ » نام داشت که در شکل ساخت، با اُطُم اندکی متفاوت بود. در این نوع، سنگ های بزرگ چهارگوشی به کار رفت که میان آنها گل نمی ریختند. معمولاً در فضای داخلی این قلعه ها نیز چاه هایی برای استفاده ساکنان آن کنده می شد. ویژگی های اُطُم و حِصن را تا حدّی در آثار به جا مانده پیش از اسلام، می توان دید.

 

منبع: اصطلاح نامه گروه جغرافیای تاریخی موسسه اطلس تاریخ شیعه؛ اطلس تاریخ اسلام، ج1، ص 412.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی