تدوین گزاره‌های تاریخی صِرف که به طور عمده از آغاز زندگانی پیامبر اسلام شروع می‌شود، شیوه ویژه‌ای را می‌طلبید. عناصر زیر بیانگر رویکردهای این مرحله است :

أ. استناد به منابع اصیل

واقعه‌نگاری در این مجموعه، با استناد به منابع اصلی تاریخی انجام شده است؛ هر چند از برخی پژوهش‌های معاصر مانند اثر ارزشمند الصحیح من سیرة النبی الأعظم به خامه علّامه سیّد جعفر مرتضی عاملی _دامت افاضاته  نیز بهره گرفتیم.

 ب. روشمندی واقعه‌نگاری

تدوین مطالب تاریخی، به روش واقعه‌نگاری صِرف است، نه تحلیلی یا ترکیبی از آن دو؛ با این حال گاه ناگزیر و کوتاه توضیحاتی آمده است. همچنین این روش سبک دانش‌نامه‌ای (دایرة المعارفی) موضوعی دارد و از سبک حماسی و ادبی دوری جسته‌ایم.

ج. تناسب با ساختار اطلسی 

اطلسی بودن طرح به طور طبیعی الزامات خاص خود را می‌طلبد، یعنی نباید مؤلفه‌های نوشتاری از شاخص‌های دیداری افزون‌تر باشد؛ از این رو کوشیدیم تا نبودِ شناسه‌های دیداری در برخی رویدادهای تاریخی، به انسجام کلّی مجموعه آسیب نرساند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی