برای بهره‌گیری شایسته از منابع، ایجاد ساختار جزئیات مباحث بایسته بود که این مرحله با دقّت و وسواس خاصّی پیکربندی شد. با توجه به ساختار ویژه و بدیع این اطلس، تدوین محتوای آن بر اساس ساختاری که پیش‌تر تعیین شده بود، به دقّت و تتبع و تلاشی مضاعف نیاز داشت.

افزون بر این، یافتن منابع درخور اعتماد درباره بعضی موضوعات، با دشواری بسیاری همراه بود، حتّی گاه علی‌رغم کوشش فراوان، هیچ مدرک و سندی به دست نمی‌آمد و زمان و توان قابل توجّهی بدون کسب نتیجه از دست می‌رفت!

 در برخی بخش‌ها مانند مبحث جغرافیا (جلد یکم) ساختار اطلس با تفصیل و دقّت بیش‌تری شکل گرفت و در بخش‌هایی همچون تبار، نوآوری ویژه سبب شد تا فراوانی مطالب و درخت‌واره‌های انساب، ساختار منسجم اطلس را ناهمگون نسازد.

درباره بخش دوم که به زندگانی رسول خدا(ص) می‌پردازد، در کنار گزاره‌های تاریخی،  پیوست‌های مرتبط با زمان و مکان آن گزاره‌ها استخراج شد تا با جستاری در منابع بازبینی شده، کامل گردد. این مرحله به دلیل کمبود یا نبود منابع، از سخت‌ترین مراحل کار بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی