منابع اصلی رویدادنگاری و گزاره‌های تاریخی، متون کهن تاریخ‌نگاران مسلمان بود، نیز برخی پژوهش‌های معاصر به طور خاص مورد توجه قرار گرفت. بدین جهت به بازبینی منابع (قدیم و جدید) نیازمند بودیم. 

بررسی ابعاد زمانی و مکانی گزاره‌های تاریخی نیز به دلیل گستردگی دامنه موضوعات مرتبط با آن، جمع آوری منابع تخصّصی ریز موضوعات را بایسته می‌ساخت که در مدت حدود یک سال انجام شد؛ هر چند این منبع‌یابی در طول سال‌های پسین نیز با بهره‌گیری از کتاب‌ها و مجموعه‌های جدید دنبال شد.

 در گام نخست، عناوین بیش از ده هزار کتاب در موضوعات تاریخ اسلام، تاریخ تشیع، جغرافیای عمومی، جزیرة العرب، عراق، شامات، ادبیات عرب، فرهنگ و تمدّن، انساب و قبایل، سیره و تراجم و... شامل منابع کهن و نو را بررسیدیم.

در این مرحله از برخی مجلّات تخصصی همچون مجلة العرب، التُراث العربیّ، المجلة العربیّة و... نیز مدد جستیم؛ آنگاه کتاب‌ها و مجلات یاد شده، بر اساس ریز موضوعات مرتبط با طرح، دسته‌بندی و پس از  بررسی کامل، منابع نهایی برای آغاز کار تعیین شد.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی