بی تردید بیش‌ترین نوآوری در این اطلس، ارائه ساختار زمانی و مکانی رویدادهای تاریخی است که در یک تقسیم‌بندی کلی، در سه مرحله شکل گرفته است: 

1. تدوین توصیفات اطلسی (توصیفات زمانی و مکانی).

2. آماده سازی نقشه‌های متناسب با آن‌ها.

3. فراهم آوردن تصاویر متناسب با آن‌ها.

بسم الله الرحمن الرحیم

و الحمد لله رب العالمین و الصلاة‌ و السلام علی محمد و آله الطاهرین

و بعد؛ فإن أکثر الناس ادراکاً لقیمة هذا الکتاب هم أ‌ولئک العارفون بتواریخ الأمم والشعوب، الواقفون علی تقلبات أحوالها، ‌و تبدلات أوضاعها.

بی ترديد طرح اطلس تاريخ اسلام مي تواند گامي بديع و مؤثر در تحقق انتظارات موجود در اين زمينه باشد. بهره گيري از منابع پرشمار تاريخي و جغرافياي ـ اعم از مصادر کهن و جديد ـ و به کارگيري مؤلفه هاي ديداري، چون نقشه و تصوير و ارائه ساختاري نو، اين اطلس را ممتاز ساخته است.