معجم معالم الحجاز کتابی است فاخر درباره جغرافیای تاریخی منطقه حجاز که توسط پژوهشگر معاصر عاتق بن غیث بلادی نگاشته شده است.

این کتاب که از مهم ترین منابع جدید برای پژوهش در جغرافیای تاریخی مناطق ظهور اسلام است در ده جلد و در شهر مکه چاپ شده است.

برای دریافت کتاب روی عکس کلیک کنید.

 معجم الخریطة التاریخیة للممالک الاسلامیة کتابی است که در سال 1916 توسط امین واصف بیگ نوشته شده است. هدف از تألیف این کتاب، توضیح اماکن جغرافیایی است که در کتاب های تاریخی کهن همچون تاریخ طبری و تاریخ الکامل و تاریخ ابن خلدون از آن ها یاد شده است. گر چه کتاب از محتوای مفصلی برخوردار نبوده برخی مدخل ها را نیز ندارد ولی با این حال به طور نسبی می تواند پژوهشگران را در شناخت اماکن جغرافیایی جهان اسلام یاری دهد.

برای دریافت کتاب ایــــــــنجا را کلیک کنید.