معجم الخریطة التاریخیة للممالک الاسلامیة کتابی است که در سال 1916 توسط امین واصف بیگ نوشته شده است. هدف از تألیف این کتاب، توضیح اماکن جغرافیایی است که در کتاب های تاریخی کهن همچون تاریخ طبری و تاریخ الکامل و تاریخ ابن خلدون از آن ها یاد شده است. گر چه کتاب از محتوای مفصلی برخوردار نبوده برخی مدخل ها را نیز ندارد ولی با این حال به طور نسبی می تواند پژوهشگران را در شناخت اماکن جغرافیایی جهان اسلام یاری دهد.

برای دریافت کتاب ایــــــــنجا را کلیک کنید.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی