کتاب اطلس غزوات رسول خدا (ص) که با تلاش 4 ساله 14 تن از فضلا و محققان حوزوي گروه هاي تاريخ و جغرافياي تاريخي مؤسسه اطلس تاريخ شيعه به چاپ رسيده است.

اگرچه جنگ در قاموس بشر همواره صحنه خشن ترين و بي رحمانه ترين برخوردها بوده است ولي پيامبر خدا(ص) به عنوان هديه بزرگ الهي به بشريت با پيام هدايت براي همه، در سايه مهرباني خداي بزرگ، نبردهايي را مديريت کرد که الگويي کامل از انسانيت و درسي جامع از غلبه آدمي بر عصبانيت و تعصبات در سخت ترين مراحل بحراني و جنگي است.

 نبردهايي بر عليه مستکبران و ظالمان براي رهايي انسان هاي مظلوم و در بند؛ نبردهايي با روشي انساني به دور از بهانه جويي و غارتگري؛ نبردهايي که آخرين راهکار بود نه اولين، آن هم در برخورد با کساني که هيچ منطق انساني و گفتگو را بر نمي تافتند و جز جنگ نمي طلبيدند تا آنجا که دشمنانش اعتراف کردند: محمد(ص) کسي است که تا متعرضش نشوند دست به جنگ نمي زند. اطلس غزوات رسول خدا(ص) تلاشي است در معرفي اين نگاه الهي و انساني پيامبر رحمت حضرت محمد مصطفي(ص).

اين کتاب گزيده اي از جلد دوم و سوم اطلس تاريخ اسلام است که تحت اشراف حضرت آيت الله خوشوقت(دام ظله) تاليف شده است. در اين کتاب، در کنار محتوايي مفصل علمي و محکم از رويدادهاي مهم تاريخي، عنصر زمان و مکان نيز به درستي مورد توجه قرار گرفته و مختصات جغرافيايي غزوات و سراياي رسول خدا (ص) به بهترين و دقيق ترين روش به تصوير کشيده است. 

اين کتاب به سفارش موسسه دايره المعارف بزرگ غدير و احياي ميراث مکتوب شيعه و اجراي موسسه اطلس تاريخ شيعه در اواخر سال 90 شمسي به اتمام رسيده است و توسط انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح چاپ و منتشر گرديده است.

 صفحه اطلس غزوات رسول خدا (ص)

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی