با ظهور اسلام در اوایل سده هفتم میلادی، آخرین افق هدایت گر و سعادت بخش آسمانی فراروی انسان ها گشوده شد.نیم قرنی بیش سپری نشده بود که اسلام در قلب سررزمین های متمدن آن عصر از هندوستان تا اندلس و از مغرب تا چین نفوذ کرد و معارف هدایت بخش اسلام تقریبا در تمامی مناطق جهان پیش روی حقیقت جویان قرار گرفت. بی تردید این پدیده شگفت انگیز که جهان را تحت تاثیر خود قرار داد، ریشه در عوامل غیبی داشت. در آیاتی از قرآن کریم به این حقیقت اشاره شده و ظهور دین حق و چیرگی آن بر آیین های تحریف شده و شرک آلود، به اراده و نصرت خدای والا نسبت داده شده است.این اراده الهی، افزون بر عوامل غیبی، از اسباب طبیعی نیز برخوردار بود.

بافت اجتماعی شبه جزیره عربستان، همچنین اوضاع جهان آن روز که در عرصه های گوناگون دچارنوعی پراکندگی و آشفتگی شده بود، بستر طبیعی رشد شتابنده اسلام بود.پس آگاهی از شرایط جهان آن روز، زوایای تاریخی ظهور و رشد اسلام و عمق تأثیرات جهانی این آیین را روشن تر نشان می دهد و با توجه به جهانی بودن دعوت اسلام، شناخت اوضاع جهانی می تواند در مطالعات دینی سودمند باشد. کتاب جهان در عصر بعثت، گامی است در این راستا که منبعی مصور از آن دوره در اختیار پژوهشگران قرار دهد.در این کتاب حکومت ها و جغرافیای ایران، روم، مصر، حبشه، هند، چین باستان مورد توجه قرار گرفته و نقشه ها و تصاویر آن چاپ شده است.رویکرد مباحث طرح شده دراین کتاب در باره امپراطوری ها و دولت ها، انسان شناسانه و معرفت جویانه است پس به جای پرداختن به کاخ ها و بناها و جنگ ها شکست ها، بیشتر به چالش ها و عقب ماندگی های فکری و مذهبی و ستم ها و جاه طلبی ها پرداخته است.

تصاویر هوایی (ماهواره ای) و نقاشی ها و نیز عکس سکه های رایج و اشیاء هنری در دوره های سلطنتی از جمله ویژگی های این کتاب است که در کنار تصاویر جغرافیایی گردآمده است.در انتهای این کتاب 96 صفحه ای دوصفحه کتاب نامه نسبتا جامعی درج شده که علاقه مندان را به منابع بیشتر رهنمون می سازد.موسسه اطلس تاریخ شیعه کتاب جهان در عصر بعثت را در هزار نسخه و تمام رنگی در کاغذ گلاسه و قطع رحلی منتشر ساخته است.

ضمناَ جلد دوم این پروژه نیز در دستور کار مؤسسه قرار گرفته که در آن به بررسی مکان نزول قرآن، جغرافیای طبیعی و انسانی منطقه عربستان پرداخته شده تا ویژگی‌های منطقه نزول قرآن در اختیار علاقمندان قرار گیرد. آداب، رسوم، فرهنگ و مذاهب مردم منطقه نزول قرآن و جغرافیای طبیعی منطقه از جمله نکاتی است که در جلد دوم گردآوری می‌شود. در جلدهای دیگر این پروژه آیات به صورت سیر آموزه‌هایی پیرامون جغرافیای طبیعی و انسانی بررسی شده و آموزه‌های جانبی آیه در کنار آن ذکر می‌شود. وی با بیان اینکه این پروژه برای مفسران، استادان دانشگاه و دیگر سطوح مفید خواهد بود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی